• Vismas
  Digitaliserings-
  index 2019

  Hur digitaliserade är svenska företag? Ta reda på hur ni står er mot liknande bolag genom att svara på sju enkla frågor. Det tar bara någon minut och som tack för hjälpen får du rapporten några dagar innan den publiceras under senhösten.

  Du svarar genom att dra reglaget mellan 0 - 100 under varje fråga.

 • Inkommande fakturor

  Till hur stor andel (%) uppskattar du att era leverantörer skickar fakturor digitalt direkt till ert ekonomi-, affärs- eller fakturahanteringssystem (ej via e-post)?

         
 • Utgående fakturor

  Till hur stor andel (%) uppskattar du att er hantering av kundfakturor, såsom utskick av fakturor, påminnelser och krav sker helt digitalt?

         
 • Automatisk betalning från betalningsförslag

  Hur stor andel (%) av ert företags leverantörsbetalningar är automatiserade och matchas direkt mot betalningsförslag?

         
 • Reseräkning till lön

  Hur stor andel (%) av era anställdas reseräkningar och andra utlägg uppskattar du att ert företag sköter helt digitalt utan hantering av papper?

         
 • Tidrapportering till lön

  Hur stor andel (%) av era anställdas tidrapporter som går direkt till lön uppskattar du att ert företag sköter med ett digitalt/papperslöst attestflöde.

         
 • Attestflöde

  Hur stor andel (%) av ert företags inkommande fakturor godkänns och attesteras helt digitalt?

         
 • Automatiskt uppdaterade nyckeltal

  Till vilken grad (%) uppskattar du att ditt företag har digitaliserat processen med att ständigt ha tillgång till uppdaterade nyckeltal?

         
 • Skicka in dina svar!

  Som tack för hjälpen får du rapporten skickad till dig innan den publiceras för den breda massan.

 • Vismas Digitaliseringsindex 2019 – snart i din inkorg!

  Så fort vi sammanställt all data och analyserat resultatet mejlar vi rapporten till dig.

  Under tiden får du gärna ta del av fjolårets undersökning