• Vismas
  Digitaliserings-
  index

  Hur digitaliserad är din verksamhet? Svara på sju enkla frågor och se hur ni står er jämfört med andra svenska bolag.

  Du svarar genom att dra reglaget mellan 0 - 100 under varje fråga.
  Använder ni inte den tjänst som frågan rör, kryssa i rutan i reglaget.

 • Inkommande fakturor

  Till hur stor andel (%) uppskattar du att era leverantörer skickar fakturor digitalt direkt till ert ekonomi-, affärs- eller fakturahanteringssystem (ej via e-post)?

         
 • Utgående fakturor

  Till hur stor andel (%) uppskattar du att er hantering av kundfakturor, såsom utskick av fakturor, påminnelser och krav sker helt digitalt?

         
 • Automatisk betalning från betalningsförslag

  Hur stor andel (%) av ert företags leverantörsbetalningar är automatiserade och matchas direkt mot betalningsförslag?

         
 • Reseräkning till lön

  Hur stor andel (%) av era anställdas reseräkningar och andra utlägg uppskattar du att ert företag sköter helt digitalt utan hantering av papper?

         
 • Tidrapportering till lön

  Hur stor andel (%) av era anställdas tidrapporter som går direkt till lön uppskattar du att ert företag sköter med ett digitalt/papperslöst attestflöde.

         
 • Attestflöde

  Hur stor andel (%) av ert företags inkommande fakturor godkänns och attesteras helt digitalt?

         
 • Automatiskt uppdaterade nyckeltal

  Till vilken grad (%) uppskattar du att ditt företag har digitaliserat processen med att ständigt ha tillgång till uppdaterade nyckeltal?

         
 • Dela dina svar med oss

  När du fyllt i dina uppgifter nedan och klickat på Skicka får du ett mejl med en enklare analys av ditt resultat samt en länk till vår realtidsrapport där du kan filtrera på bland annat bransch, antal anställda och omsättning.

 • Tack!

  Tack för att du bidrar till vår mätning av svenska företags digitaliseringsmognad.

  Se vad andra svarat och jämför din verksamhet med andra i vår rapport, länken skickas också till dig via mejl ihop med en sammanställning av ditt resultat.